Sáng ngày 13/10/2018 trường Tiểu học Mỹ Phước A tổ chức Hội thi Kể chuyện...

Ai cũng biết, được đi học là quyền của tất cả các em trong độ tuổi cấp sách đến trường...

Tết Trung Thu theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm, đây đã trở thành ngày tết của...

Vào ngày 23/5/2018 trường Tiểu học Mỹ Phước A tổ chức buổi trưng bày sản phẩm Mỹ Thuật.     ...

HỘI THI KỂ CHUYỆN ĐẠO ĐỨC THEO SÁCH VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC: 2018-2019
Công trình măng non của học sinh Mỹ Phước A
TRUNG THU ẤM ÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC BẠN HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC A
TỔ CHỨC TRƯNG BÀY SẢN PHẨM Ỹ THUẬT
  • Không có bài viết nào.

  • Không có bài viết nào.

 

Kiểm tra trực tuyến