Ngày 20/04/2019 Phòng GDĐT Huyện Mang Thít đã tổ chức hội thi  “ Hùng biện tiếng Anh” cấp tiểu học...

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn cao cả, ý nghĩa của dân tộc ta, truyền thống đó...

Sáng thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019, Ban Giám Hiệu cùng tập thể giáo viên trường tiểu học...

Như chúng ta đã biết, giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học có một vai trò hết sức...

Hội thi “Hùng biện tiếng Anh” cấp tiểu học năm học: 2018_2019
HỌP MẶT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018
Ngày hội chia sẻ đồ dùng, đồ chơi. Năm học 2018-2019
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2018-2019
  • Không có bài viết nào.

  • Không có bài viết nào.

 

Kiểm tra trực tuyến